Hãy yêu một người mà...

Trong tình yêu, chúng ta luôn cố gắng tìm kiếm Mr. Right dù biết rằng điều đó cũng chẳng hề dễ dàng hoặc không có thật. Nhưng nếu cân đo đong đếm với những tổn thương trong tình yêu và sự hoài nghi trong một mối quan hệ thì việc đặt ra những yêu cầu chung khi bước đến tình yêu là điều rất dễ hiểu.

Chúng ta có quyền lựa chọn, có quyền được xem xét kỹ càng trước khi quyết định trao tình yêu của mình cho ai đó. Rõ ràng chuyện tình cảm thì không có mẫu số chung, nhưng đến cuối cùng chúng ta cũng chỉ cần một người như thế này!

Share:


Self-love, self-respect, self-worth

Làm đẹp là yêu bản thân vừa đủ

WABI SABI - vẻ đẹp trong những điều

Cơ thể chúng ta không biết nói dối!

Là lãnh đạo, đôi lúc chúng ta phải

Hãy yêu một người mà...

Cách người khác đối đãi với ta cũng

Happy new year 2024!

Nghỉ hưu - một cuộc đời thứ 3

Trong tình yêu sao phải tính đến chuyện

Quan điểm gay gắt nhưng vô cùng thấm

Đường Thu Hương

Blog Change For Modern Women

427978 visitor (4 online)